portal turysty

Kajakiem po Jurze

Spływ kajakowy Pilicą na odcinku Szczekociny - Przyłęk i Szczekociny - Łysaków

Wodowanie zaczynamy koło Zespołu Pałacowego z XVIII w. przy moście. W miejscu tym Pilica toczy bardzo zimną wodę uregulowanym korytem szerokości ponad 5 m. Pokonujemy most, za nim próg betonowy. Dopływamy do młyna. Tutaj musimy przenieść kajaki, w tym celu wybudowano pomost. Po przebyciu tego uciążliwego odcinka możemy płynąć spokojnie szpalerem drzew wśród łąk, czasami przez las. Docieramy do Młyna w Przyłęku,a następnie dopływamy do spalonego młyna przy wiadukcie kolejowym w miejscowości Przyłęk - Łąkietka, gdzie kończy się spływ.

Rzeka bardzo kręta, malownicza z bogactwem przyrodniczym. Na uregulowanym odcinku szerokość około 8-9m, naturalne koryto waha się od 5 do 12m.
Długość spływu: 15km
Czas płynięcia: 4-5h
Trudności rzeki: średnio trudna

Ochotnicza Straż Pożarna w Szczekocinach organizuje spływy kajakowe po Pilicy, dysponuje 10 kajakami, które można wypożyczyć. Strażacy oczyścili rzekę ze znajdujących się w wodzie niebezpiecznych przedmiotów, dzięki czemu możliwa jest realizacja spływu od Szczekocin do m. Przełyk - Łąkietka. Spływ trwa około 4 godzin. Szczegółowych informacji na temat spływu udziela pan Władysław Orłowski nr tel. 725287780 oraz pan Stanisław Gradziński nr tel. 605988051

Spływami kajakowymi w szerszym zakresie oraz wypożyczaniem kajaków zajmuje się również:
JuraPolska Bożena Demel
42-421 Włodowice ul. Żarecka 26
www.kajakiempopilicy.pl
rezerwacja kajaków:
Bożena tel. 602 29-58-24
Michał tel. 692 47-58-25

Serwis główny
mapa
portal inwestora
portal turysty
metadane
jak korzystać?