portal inwestora

Atuty powiatu

  • "Strefa Aktywności Gospodarczej" (SAG) w Zawierciu z atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi,
  • Współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną,
  • Duże rezerwy terenów na nowe przedsięwzięcia,
  • Korzystne położenie geograficzne - bliskość aglomeracji górnośląskiej,
  • Bliskość portu lotniczego - Pyrzowice,
  • Instytucje wspierające przedsiębiorców.
Serwis główny
mapa
portal inwestora
portal turysty
metadane
jak korzystać?